Oferta

Sporządzamy porady, analizy i opinie prawne

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych, z jednej strony wspierając ich w bieżącej działalności, a z drugiej zapewniając obsługę prawną przy realizacji kluczowych dla Klientów przedsięwzięć, wymagających szczególnego zaangażowania i dbałości o szczegóły.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu propozycji różnego typu umów cywilnoprawnych. W ich ramach znajdują się zarówno typowe umowy sprzedaży czy najmu, jak i skomplikowane i wymagające nieszablonowego podejścia umowy konsorcjum, zbycia przedsiębiorstw, sprzedaży akcji, udziałów itp.

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia umów, a także opiniujemy projekty przygotowane przez kontrahentów naszych Klientów, wskazujemy na zagrożenia, jakie mogą wiązać się z określonymi postanowieniami oraz proponujemy własne rozwiązania, dążąc przy tym do zapewnienia optymalizacji realizowanych przedsięwzięć. W razie potrzeby uczestniczymy również w negocjacjach poprzedzających zawarcie umów, dokładając starań aby interesy naszych Klientów zostały w jak najwyższym stopniu zabezpieczone.

Kancelaria oferuje swoją pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przygotowując autorską propozycję umowy specjalnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Jednocześnie zapewniamy kontakt z notariuszem oraz przeprowadzamy proces rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców od początku do końca.
Świadczymy pełny zakres usług związanych z funkcjonowaniem spółki w trakcie jej działalności,. Przygotowujemy regulaminy organów spółki, zapewniamy obsługę posiedzeń tych organów, monitorujemy procedury zmian umowy spółki, podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów itp. Kancelaria posiada także doświadczenie w łączeniu i przekształcaniu spółek.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń, świadcząc pomoc przy dochodzeniu roszczeń przeciwko ubezpieczycielom, którzy odmawiają wypłaty odszkodowań należnych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej

Dzięki wieloletniej praktyce w zakresie dochodzenia odszkodowań, a także zadośćuczynień za krzywdę doznaną na skutek wypadków komunikacyjnych, Kancelaria zapewnia trafną ocenę istniejącej sytuacji oraz sprawne przeprowadzenie postępowania.

Osoby fizyczne wspieramy w rozwiązywaniu ich problemów zaistniałych na gruncie prawa rodzinnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych i alimentacyjnych. Niejednokrotnie także wypracowujemy satysfakcjonujące dla klientów rozwiązania na drodze mediacji i negocjacji.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów, negocjacji i mediacji a także prowadzenia sporów sądowych na gruncie prawa pracy reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców stanowi najlepszą gwarancję działania w najlepszym interesie klienta i zapewnienia dla niego optymalnych rozwiązań.

Prawnicy oraz doradcy podatkowi współpracujący z Kancelarią świadczą pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

Pracujący w naszej kancelarii prawnicy reprezentują klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz polubownymi przy rozstrzyganiu wszelkiego typu sporów sądowych. Pomagamy między innymi przy sprawach z zakresu inwestycji budowlanych, prawa spółek, a także prawa cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego i wielu innych.

Oferujemy również pomoc na etapie przesądowym. Postaramy się wynegocjować jak najlepsze warunki ewentualnej ugody oraz poprowadzimy mediację między stronami sporu. W sytuacjach, gdy kontrahent zalega z zapłatą niespornych należności, staramy się jak najszybciej uzyskać tytuł wykonawczy, wykorzystujemy elektroniczne postępowanie upominawcze, aby przeprowadzić skuteczną egzekucję.